Skip to content
content_top_image

Nye kurs

Kontakt gjerne NASOL, nasol@nasol.no, dersom du er interessert i spesielle kurs/seminarer.

Kurs og prosjekter

Symfoniorkestrene i Akershus inviterer til årlige orkesterprosjekt.
Høsten 2016 vil Bærum symfoniorkester være vertskap for samarebeidsprosjektet, der Mahlers 1. symfoni er hovedverket.
Mer info om prosjektet og om påmelding: SiA Orkesterprosjekt 2016

Fagottsymposium

De Nordiske Hannevold/Miller Fagottsymposium avholdes årlig i Bergen. Neste symposium holdes 29. september – 2. oktober 2016. Les mer på symposiets hjemmeside: www.nordicbassoonsymposium.com

Internasjonale kurs

World Civic Orchestra – WCO – inviterer til kurs i Praha, Tsjekkia , 7. – 11. juni 2017. Deltakerne er voksne amatørmusikere fra hele verden. Se www.worldcivicorchestra.org for mer informasjon og påmelding!

German-Scandinavian Music Week arrangeres hver påske. Nedre aldersgrense er 16 år. For mer informasjon, se hjemmesiden: www.scheersberg.de/dsm

Er du interessert i orkesterkurs i utlandet?

Ta kontakt med NASOL, tlf 24 14 11 70, nasol@nasol.no for nærmere informasjon.

 

Sommerkurs for ungdom

De Unges Orkesterforbund arrangerer hver sommer en rekke kurs for barn og unge.

Søknadsfristene i 2016 vil variere, men ta kontakt med De Unges Orkesterforbund på tlf 94 00 11 00 eller på mail: unof@unof.no for å høre om kurs og frister!