Skip to content
content_top_image

Statistikk og rapport

NASOLs medlemsorkestre skal årlig sende inn statistikkskjema til NASOL. Innsendt statistikkskjema, med vedlagt årsmelding og revidert årsregnskap, danner grunnlag for søknad om momskompensasjon.

Frist i 2018: 15. juni (for opplysninger om foregående år).

Statistikkskjema for 2017 kan lastes ned her:

Statistikkskjema-2017-ny

Årsmelding og statistikk

NASOLs medlemsorkestre rapporterer årlig opplysninger om orkesteret, som omfatter antall medlemmer, drift, aktivitet og økonomi.
NASOLs årbok for 2013-2015, som også inneholder medlemsorkestrenes statistikk for 2013 og 2014, kan lastes ned her:

NASOLårbok2013-15