Skip to content
content_top_image

Årsmelding og statistikk

NASOLs medlemsorkestre rapporterer årlig opplysninger om orkesteret, som omfatter antall medlemmer, drift, aktivitet og økonomi.

Statistikkskjema-2016-ny

LØNN-HONORAR-SKJEMA

NASOLs årbok for 2013-2015, som også inneholder medlemsorkestrenes statistikk for 2013 og 2014, kan lastes ned her:

NASOLårbok2013-15