Skip to content
content_top_image

Representantskapsmøte

NASOL avholder sine representantskapsmøter annet hvert år.  Som følge av vedtektsendring vedtatt av Representantskapet, oktober 2017, vil neste Representatntskapsmøte bli avholdt våren 2020, samtidig med UNOFs landsmøte.