Skip to content
content_top_image

Representantskapsmøte

NASOL avholder sine representantskapsmøter annet hvert år.  NASOLs 55. Representantskapsmøte og Fagkonferanse vil bli avholdt i  Tromsø, 14. – 15. oktober 2017 I tilknytning til møtet ble det også avholdt en fagkonferanse, der det denne gangen vil være to temaer: «Rom for spilleglede – gode lokaler til musikkformål» og «Hvordan bruke sosiale medier til å markedsføre våre konserter».  NASOLs representantskapsmøte vil bli avholdt i henhold til vedtektene. Formell innkalling, med detaljert program og påmeldingsskjema, vil bli sendt orkestrene i august.