Skip to content
content_top_image

Nye kurs

Kontakt gjerne NASOL, nasol@nasol.no, dersom du er interessert i spesielle kurs/seminarer.

Kurs og prosjekter

Symfoniorkestrene i Akershus inviterer til årlige orkesterprosjekt.
I 2020 planlegges et stort fellesprosjekt, der alle de fire orkestrene i Akershus slår seg sammen. Det hele avsluttes med konsert i Lindemansalen, søndag 20. september 2020, kl. 18.00.

Fagottsymposium

De Nordiske Hannevold/Miller Fagottsymposium avholdes årlig. Les mer på symposiets hjemmeside: www.nordicbassoonsymposium.com

Internasjonale kurs

German-Scandinavian Music Week arrangeres hver påske. Nedre aldersgrense er 16 år. For mer informasjon, se hjemmesiden: www.scheersberg.de/dsm

Er du interessert i orkesterkurs i utlandet?

Ta kontakt med NASOL, tlf 24 14 11 70, nasol@nasol.no for nærmere informasjon.

Sommerkurs for ungdom

De Unges Orkesterforbund arrangerer hver sommer en rekke kurs for barn og unge.

Søknadsfristene vil variere, men ta kontakt med De Unges Orkesterforbund på tlf 94 00 11 00 eller på mail: unof@unof.no for å høre om kurs og frister. Se også www.orkester.no for informasjon.