Skip to content
content_top_image

tono

NASOL har en sentral avtale med TONO.

Avtalen gir medlemsorkestrene rett til fritt å fremføre alle verk som TONO rår over, dog med følgende unntak:

Avtalen omfatter kun konserter med en brutto billettinntekt på opp til kr. 50.000 pr. konsert, evt. maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter.
For konserter som overskrider dette, skal det betales vederlag til TONO med 3% av brutto billettinntekter, minimum kr. 2 pr. besøkende. NASOL-orkestrene må selv rapportere slike konserter til TONO og betale dette vederlaget.
Orkestrene plikter fortsatt uoppfordret å sende inn konsertprogram etter alle konserter.

Programmene sendes til TONO, Postboks 9171 Grønland, 0134 Oslo, tlf 22 05 72 00, e-post: tono@tono.no

Ønsker du mer informasjon om avtalen, ta kontakt med NASOLs sekretariat.

Hele TONO-avtalen kan du også lese og/eller laste ned her:

TONOAVTALE