Skip to content
content_top_image

Representantskapsmøte

NASOL avholder sine representantskapsmøter annet hvert år.  Som følge av vedtektsendring vedtatt av Representantskapet, oktober 2017, vil neste Representatntskapsmøte bli avholdt våren 2020, samtidig med UNOFs landsmøte.

Tid og sted for NASOLs 56. Representantskapsmøte:

Som følge av korona-situasjonen, utsettes møtet til 16. – 18. oktober 2020 på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.