Skip to content
content_top_image

NASOLs visjon

«Levende symfonisk musikk i hele Norge»

NASOL skal

  • ivareta og fremme medlemmenes kunstneriske, musikkfaglige, økonomiske og musikkpolitiske fellesinteresser
  • være serviceorgan for amatørorkestrene i Norge
  • drive musikkpolitikk på alle plan
  • samarbeide med andre musikkorganisasjoner sentralt, regionalt og lokalt
  • fremme nordisk og europeisk samarbeid gjennom informasjon og erfaringsutveksling
  • gi informasjon, bl.a. gjennom nettsidene
  • yte service gjennom Notebiblioteket til orkestre både i og utenfor NASOL
  • arrangere orkesterkurs med godt kvalifiserte instruktører
  • gi tilbud om dirigentkurs
  • gi tilbud om kollektiv forsikringsavtale

HANDLINGSPLAN

NASOLs handlingsplan for perioden 2017-2020 kan du nå laste ned her:

HANDLINGSPLAN 2017-2020

VEDTEKTER

NASOLs vedtekter kan du nå laste ned som en PDF-fil her:

NASOLvedtekter

Du kan også henvende deg til NASOLs sekretariat, som gjerne sender et eksemplar av vedtektene som trykksak.